Geschiedenis van de lotuskring

In 1942 bestond de Surrey County Burger Bescherming en reddingsschool twee jaar en was gehuisvest in een gebombardeerd conferentie centrum. Vanaf het begin was realistisch oefenen het hoofddoel. Levende "slachtoffers" werden vanaf het begin gebruikt, poppen waren niet toegestaan. In begin 1942 werden reddingsoperaties gezien als ongeschoold schuif en graafwerk, gewoon de lichamen onder het puin vandaan graven Om hier verandering in aan te brengen werd er voor de lokale reddingsdiensten een cursus opgezet.

In deze cursus leerde men grimeren en acteren. Gemaakte "slachtoffers" werden ge?ntroduceerd om zo waarheidsgetrouw als mogelijk het redden, verzorgen van verwondingen en de omgang met slachtoffers te kunnen beoefenen.

casualtie union part 3

Oprichting van de "Casualties Union"

Er werd besloten de opleiding tot "slachtoffer" te laten verzorgen door de Bescherming Bevolking van het district (Surrey). Zo'n 350 personen bezochten de oprichting bijeenkomst, 120 personen werden gekozen om een vrijwilligers organisatie te gaan vormen en te worden opgeleidt tot "slachtoffer". Tevens werd besloten dat er een bond moest worden opgericht om de belangen te waarborgen van deze slachtoffers, dit werd de Casualties Union welke werd opgericht op 22 november 1942.Begin 1943 ging de school ook de opleiding verzorgen voor leidinggevende van omliggende districten. Er kwam ook het verzoek om militair personeel van het Britse en Canadese leger op te gaan leiden. In 1944 werd de opleiding alleen nog gegeven aan leden van de geallieerden legers.

(Bron: „The Struggle for Peace" – Eric Claxton)

Direct na de oorlog

Tijdens de oorlog waren alle leden van de bond lid van de Bescherming Bevolking, maar de Bescherming Bevolking werd in 1945 buiten dienst gesteld en de reddingsschool werd opgeheven. Door de medische adviseurs van de bond werd er bij de bond op aangedrongen om te blijven bestaan en zich te gaan toeleggen op het slachtoffer zijn tijdens de Eerste Hulp opleidingen in vredestijd. Veel van de leden zagen hun werkzaamheden als slachtoffer als onderdeel van hun oorlog inspanningen en besloten te stoppen met hun werkzaamheden. Ongeveer 100 leden besluiten toch hun werk voort te zetten en als onafhankelijke organisatie verder te gaan om de technieken voor vredestijd ongevallen verder te ontwikkelen.

Ontwikkeling in vredestijd

Het was geen gemakkelijke taak om de ideeën van de "Casualties Union" te verspreiden onder de diverse vrijwillige eerste hulp organisaties in een land dat 5 lange oorlogsjaren aan het verwerken was. Maar het idee was geboren en werd gekoesterd door hen die het hadden ontwikkeld.

claxton

Lotus in Nederland

Aan de vooravond van het gouden jubileum van het Oranje Kruis in 1959 demonstreerde Eric Claxton (een van de oprichters van de Casualties Union) en dr.Wills een aantal ongevalsverschijnselen. Die presentatie was geen succes. Dit was het wel toen in 1961 opnieuw een demonstratie gegeven werd door Eic Claxton, Mrs.H.M.Nicholson en dr.J.C.Turnbull. De uitgebeelde letsels waaronder flauwte, epilepsie en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval, maakte veel indruk op de aanwezigen. De belangstelling voor acterende slachtoffers was gewekt.

(foto Oprichter Casualties Union eric Claxton)

In augustus 1962 organiseerde het Oranje Kruis een studieweekend in de vorm van een tweedaagse cursus in het nabootsen van ongevallen. Aan deze cursus, die werd gegeven door Mrs. Nicholson en Miss. J. Weigthman van Casualties Union, namen de afgevaardigden deel van "het Oranje Kruis ", de Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO, de Katholieke Nationale Bond voor EHBO en de Kadergroep Oranje Kruis. Dit studie weekend was een dermate groot succes dat besloten werd om in 1963 met de officiële opleiding te starten. De voorbereiding vond plaats in de "studiecommissie Nabootsen Slachtoffers " de feitelijke voorloper van de Lotuscommissie.? Mr. A. Kneepkens, destijds secretaris van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO en lid van deze commissie komt de eer toe de naam LOTUS ( Landelijke Opleiding tot uitbeelden van Slachtoffers ) te hebben bedacht.

Op 23 november 1963 kreeg de nieuwe loot aan de stam van "het Oranje Kruis " officieel gestalte met de start van een centrale cursus. De lessen werden eens in de vier weken gegeven in Utrecht, en de cursus bestond uit zestien bijeenkomsten. Tweeëntwintig gediplomeerde ehbo 'ers (uit elke provincie twee), namen deel aan deze cursus en eind 1965 telde Lotus 22 gediplomeerde Lotusslachtoffers. LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.

Op 1 maart 1975 werd vanuit het Oranje Kruis de koepel "Organisatie LOTUS" opgericht tot mei 2006 waren hier alle in Nederland actieve Lotuskringen bij aangesloten. In mei 2006 is er door een aantal Lotuskringen een tweede Nederlandse koepel gestart "Vereniging Lotus Nederland".

Het Oranje Kruis is en blijft verantwoordelijk het samenstellen van het opleidingsboek tot Lotus alsmede het vaststellen van de eindtermen en examinering van Lotussen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Lotus Stellingwervers of wilt u informatie over de trainingen die wij verzorgen of het advies dat wij geven, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan u graag te woord. 06 27392825 - 06-27392825

Stelt u liever uw vraag digitaal? Vul contactformulier in! Ook kunt u hier informatie opvragen over de diensten van LOTUS Stellingwervers.

Voor de kaart en route klikt u hier.